Podręcznik, który nauczy przedsiębiorczości uczniów szkół ponadpodstawowych

Krok w przedsiębiorczość (nowa podstawa programowa)” autorstwa Tomasza Rachwała i Zbigniewa Makieły to podręcznik, który wprowadzi młodych ludzi w świat przedsiębiorczości. Książka pozwala uczniom wyćwiczyć poprzez praktykę bardzo przydatne w dorosłym życiu umiejętności. Uczniowie mają możliwość nauczenia się, w jaki sposób należy wykonywać odpowiednie obliczenia matematyczne. Podręcznik zawiera wiele samouczków, dzięki którym osoby z niego korzystające będą mogły same zdobyć pewną wiedzę. W książce wytłumaczone są wszystkie niezbędne zagadnienia, będące nie tylko realizacją podstawy programowej. Wszystkie tematy omawiane podczas lekcji dotyczą również, co dzieje się wokół nas. Uczeń odnajduje w otaczającej nas przestrzeni gospodarczej elementy omawianego materiału. Dzięki temu łatwiej jest mu zapamiętać wiele informacji oraz sposobów wykonywania obliczeń. Podręcznik pełen jest również wielu tekstów źródłowych. Dzięki nim młodzież może poznać różne opinie na temat wszelkich zagadnień ekonomicznych.

Zdobywanie wiedzy z wydawnictwem Nowa Era

Autorzy podręcznika ”Krok w przedsiębiorczość” stworzyli również zeszyt ćwiczeń, będący jego uzupełnieniem. Uczeń, dzięki rozwiązywaniu zadań, ma możliwość przełożenia zdobytej wiedzy teoretycznej na praktyczną. Wydawnictwo zadbało o to, aby poznawanie podstaw przedsiębiorczości stało się dla ucznia przyjemnością. Książki zawierają wiele wyodrębnionych elementów, dzięki którym młodzi ludzie doskonale wiedzą gdzie należy szukać odpowiednich informacji. Jednym z takich fragmentów jest sekcja ”Podsumowań”, w której znajdują się najważniejsze wiadomości omówione w danym temacie. Dzięki pracy z podręcznikiem, a także odrobinie chęci i zainteresowania uczeń jest w stanie osiągać sukcesy zarówno w szkole, jak i w życiu prywatnym. Podstawy przedsiębiorczości służą do tego, aby młodzież zrozumiała jak działa gospodarka oraz jakie obowiązki czekają ją w przyszłości. Książki ”Krok w przedsiębiorczość” zawierają wszystkie treści niezbędne do realizacji podstawy programowej oraz, co za tym idzie, wdrążenia młodego człowieka w świat ekonomii.